lentefeest1In 1971 is mevrouw H.C.A. Konings- van Dijke ( Rietje) in Schiedam een organisatie gestart om diegenen met een ziekte, handicap of andere sociale problemen bij te staan. Het uitgangspunt is hierbij altijd geweest om op een kleinschalige en directe manier persoonlijke hulp en ondersteuning te bieden.

In de aanloop van deze organisatie zijn de noodzakelijke fondsen hiervoor bijeen gebracht door het organiseren van diverse feesten. Hierdoor werd de organisatie bekend als Lentefeest.

Aldus is de Stichting Lentefeest opgericht.

De Stichting heeft door middel van het organiseren van feesten, loterijen, bingobijeenkomsten en soosdagen vele mensen aangename uurtjes gegeven .

In de jaren 70 van de vorige eeuw is de Stichting ook gestart met aangepast vervoer omdat dit nog niet, of veel te duur,  voorhanden was.

In de tientallen jaren die volgden zijn met medewerking van vele vrijwilligers activiteiten ontwikkeld. Vaak ook in eigen panden die de stichting tot haar beschikking had.

Na het overlijden van Mevrouw Konings heeft het interim bestuur van de Stichting de activiteiten afgerond en in de geest van haar oprichtster de stichting omgevormd tot fonds.

Het laatste nieuws