Het Stichting Lentefeest Fonds is voortgekomen uit Stichting Lentefeest te Schiedam. Het bestuur wordt per 2014 gevormd door:

 

De heer C. Konings                      Voorzitter/ secretaris

De heer C. van Leeuwen              Penningmeester

Mevr.  M. Smeets – de Bruin        Lid

 

Het is de intentie van het bestuur om alle beslissingen te nemen bij meerderheid van stemmen. De bestuurders zullen voor hun werkzaamheden geen beloning ontvangen, maar gemaakte kosten t.b.v. de Stichting Lentefeest zullen wel kunnen worden vergoed.

 

Het RSIN nummer dat de Kamer van Koophandel aan ons fonds heeft toegekend is  802272058.

lentefeeest2