Het Fonds stelt zich tot doel om (financiële) steun te geven aan diegenen die door ziekte, handicap of andere omstandigheden in de (financiële ) problemen zijn gekomen.

Ook kunnen niet commerciële instellingen, die steun bieden aan onze doelgroep in aanmerking komen voor bijstand.

Het Fonds zal zich primair richten op de doelgroep en regio die de oorspronkelijke Stichting als uitgangspunt had.

In de gedachte van haar oprichtster zal het Stichting Lentefeest Fonds zich vooral richten op kleinschalige directe hulp aan individuen.

Meestal wordt slechts een deel van een project  gefinancierd . In ons  aanvraagformulier vragen wij expliciet om opgave van andere bronnen.

Er wordt hierbij aangetekend dat er nimmer een recht op uitkering en/of bijstand zal zijn. De beslissing hierover zal altijd genomen worden door een meerderheid van het bestuur.

In principe wordt geen steun gegeven aan:

–         instellingen met een commercieel, politiek of religieus karakter;lentefeest3

–         instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatie- en overheadkosten;

–         projecten die al een aanvang hebben genomen voor de aanvraag;

–         instellingen of personen die beschikken over voldoende eigen vermogen;

–         overheden, overheidsinstellingen en door een overheid gesubsidieerde instellingen;

Er zal nooit sprake zijn van permanente ondersteuning. Ook zal geen bijdrage worden verleend aan  kosten van experimentele medische behandelingen.

Een aanvraag  tot uitkering of bijstand kan worden gedaan volgens het protocol dat onder hoofdstuk Aanvragen is omschreven.